HEM

VÄLKOMMEN TILL VÅR KENNEL!   

hejbostonlovers guld-o-silver

Tilldelad SKK:s DIPLOM för deltagande i Hunduppfödarutbildning
Medlem i SKK, Sv Kennelklubben
Medlem i SBTK, Sv Bostonterrierklubben
Medlem i HUFF, Hunduppfödarför. i Skellefteå
Innehavare av POLARSKÄGGETS KENNEL
sedan 1987